Opintolinjat

Tältä sivuilta löydät kaikki opintolinjamme.

Kehitä itseäsi opintolinjoillamme

Opintolinjat ja ilmoittautuminen

Kainuun Opiston opintolinjoilla kehität itseäsi monipuolisesti laajemmissa kokonaisuuksissa. Ajantasaiset opintokokonaisuudet löydät alta.

Hae opintoihin sivun alta löytyvällä lomakkeella.

Opintolinjat

Kainuun Opiston opintolinjoilla kehität itseäsi monipuolisesti laajemmissa kokonaisuuksissa. Ajantasaiset opintokokonaisuudet löydät alta.

Kymppiluokka

Kymppiluokan tavoitteena on parantaa opiskelijan jatko-opintoihin pääsyä sekä niitä tietoja ja taitoja, joita hakija opinnoissa tarvitsee. Tavoitteena on, että kymppiluokan jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne.

Kymppiluokan tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja kehittää itsetuntemustaan sekä oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintoihin sisältyy opintojen ohjausta ja työelämään tutustumisjakso. Lisäksi on mahdollisuus muutamiin valinnaisaineisiin, esim. ATK ja liikunta ryhmäkoosta riippuen. Kymppiluokalla kaikki opetus on suomen kielellä.
Haku kymppiluokalle tapahtuu kesän 2018 yhteisvalinnassa opintopolku.fi

Aikuisten perusopetus - alkaa 15.1.2017

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille oppivelvollisuusiän ylittäneille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja.

Aikuisten perusopetus sopii

  • Perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleille nuorille, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä tai joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana
    17‒25-vuotiaat maahanmuuttajataustaisille, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella
  • Muille maahanmuuttajataustaisille aikuisille, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat erityisesti perusopetuksen alkuvaiheen opetusta, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin
  • Muille aikuisille, jotka ovat keskeyttäneet peruskoulun oppivelvollisuusikäisinä aikuisille, jotka opiskelevat yhtä tai useampaa oppiainetta aineopiskelijana ja/tai haluavat korottaa perusopetuksen arvosanoja.
  • Hae aikuisten perusopetukseen alla olevalla lomakkeelle.
  • Pääsykoe pidetään Kainuun Opistolla ti 12.12.2017 klo 9.00.

Suuntana kasvatusala ( 35 OV) 3.9.2018- 24.5.2019

Aiotko kasvatusalalle, luokanopettajaksi, lastentarhanopettajaksi tai aineenopettajaksi? Kiinnostaako sinua lasten ja nuorten ohjaaminen esim. liikunnanohjaajana tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajana?

Oletko yrittänyt päästä opiskelemaan kyseisiä aloja, mutta et ole vielä onnistunut saamaan opiskelupaikkaa? Tai aiotko kouluttautua kokonaan uudelle alalle?

Suuntana kasvatusala -koulutus on tarkoitettu juuri sinulle!

Koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön harjoitteluja koulussa, päiväkodissa ja maahanmuuttajanuorten kanssa. Teoriaopinnoissa saat monipuolista tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä sekä erilaisista oppijoista. Yleisopetuksen lisäksi pääset perehtymään maahanmuuttajalasten ja – nuorten oppimiseen ja opetukseen.

Koulutuksen aikana sinun on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteen perusopintoja tai niiden osia, joita voit hyödyntää yliopisto-opinnoissasi. Lukuvuoden kestävien opintojen jälkeen sinulla on laaja käsitys tämän päivän opettajuudesta ja hyvät valmiudet selviytyä kyseisten alojen pääsykokeista.

Lisätietoa Kainuun Opisto p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Oikeustieteen linja 3.9.2018- 24.5.2019

Tahdotko tietää enemmän ihmisoikeuksista? Ihmetteletkö, miksi oikeudenmukaisuus ei aina toteudu maailmassa? Tahdotko vaikuttaa vähemmistöjen tai lasten asemaan yhteiskunnassa -kotikunnastasi alkaen? Tarvitsetko työssäsi edusnvalvontaoikeuden tai potilaslainsäädännön tuntemusta? Tavoitteletko opiskelupaikkaa oikeustieteelisessä tiedekunnassa?

Tervetuloa Kainuun Opiston oikeustieteen linjalle!

Inhimillisen oikeuden linjalla opiskellaan oikeustieteen perusteita sekä tutustutaan oikeudelliseen ajatteluun, oikeuslähteisiin ja oikeudelliseen kieleen ja argumentointiin. Yleisjuridisten perusteiden ohella linjalla perehdytään mm. perus- ja ihmisoikeuksiin, perhe- ja edunvalvontaoikeuden, rikos- ja prosessioikeuden ja hallinto- ja sosiaalioikeuden perusteisiin. Oikeudellisia syväsukelluksia teemme mm. humanitaariseen oikeuteen, naisten ja lasten oikeuksiin, vähemmistöjen oikeuksiin sekä globaaleita kysymyksiä sivuaviin oikeudenaloihin.

Linja on tarkoitettu sinulle * ylioppilas * lukion tai toisen asteen oppimäärän suorittanut * 18 vuotta täyttänyt, joka olet kiinnostunut oikeustieteen opinnoista
Linja soveltuu myös sinulle, joka tarvitset työssäsi tai harrastuksissasi oikeudellista osaamista ja haluat parantaa valmiuksiasi ymmärtää yksilöä koskevaa oikeudellista sääntelyä ( mm. vanhukset, lapset, vammaiset)
Opintovuoden aikana opiskelija suorittaa oikeudellisia opintoja seuraavasti:
– johdanto-opintoja *yksityisoikeuden opintoja *julkisoikeuden opintoja
– rikos- ja prosessioikeuden opintoja
– oikeudellisia syväsukelluksia inhimillisen oikeuden alalla
– juristin vuorovaikutus- ja viestintätaidot
– opintoretket, valinnaiset opinnot  ja valintakoaineisto

Lähiopetusta on 25 tuntia / viikko. Lisäksi edellytetään itsenäistä opiskelua noin 15 tuntia viikossa.

Opiskelu maksaa 390 euroa / kk täysihoidolla. Opintoihin on mahdollisuus saada Kelan opintotukea.

Lisätietoa p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Musalinja 27.8.2017-2.2.2019

Musalinja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita musiikin ammattilaisen urasta ja kaikille musikaalisille, jotka haluavat kehittää soitto- ja laulutaitoa.

Koulutuksen kesto on 20 opintoviikkoa, jotka sisältävät seuraavat musiikkikokonaisuudet:
– musiikin perusopinnot 4 ov
– nuotinnusohjelma 1 ov
– oman intrumentin opetus 5 ov
– yhteissoitto 5 ov

Lisäksi voit valita valinnaisia kurssiteemoja soitinhuollosta, äänentoisto- ja musiikkiteknologista, jumalanpalvelusmusiikista, gospelmusiikista tai soitinrakennuksesta yhteensä viiden opintoviikon verran.

Lisätietoa p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Suuntana sosiaali- ja terveysala 4.9.2018-24.4.2019

 

Koulutus sisältää Minusta avustaja- ja Suuntana sosiaali- ja terveysala -koulutusosiot ( 30 ov)

Kiinnostaako sinua henkilökohtaisen avustajan työ? Suunnitteletko alan vaihtoa ihmisläheiselle alalle? Toimitko jo vanhus- ja vammaispalvelun avustajatehtävissä ja haluat lisätä omaa osaamistasi? Haluatko kehittää valmiuksiasi hakiessasi sosiaali- ja terveysalalle?

YLEISTÄ
Koulutuksen tavoitteena on kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita tarvitaan toimiessa sosiaali- ja terveysalan ( esimerkiksi vanhus- ja vammaistyön) avustajatehtävissä. Koulutus antaa erinomaisia valmiuksia jatko-opintoihin sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen koulutukseen.

KOHDERYHMÄ
Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita vanhus- ja vammaistyön avustajatehtävistä ja ovat alalle soveltuvia, sekä niille alalla jo toimiville, jotka haluavat lisätä osaamistaan. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka suunnittelevat alanvaihtoa tai toimimista esim. omaishoitajana. Koulutuksessa kehitetään myös omia valmiuksia, joita tarvitaan hakiessa sosiaali- ja terveysalalle.

KOULUTUKSEN LAAJUUS 30 OV

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ( etäopiskelua) sekä työpaikalla suoritettavia oppimisjaksoja.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Minusta avustaja- koulutusosio mm. henkilökohtainen avustaja-järjestelmä ja siihen liittyvä lainsäädäntö, yleisimmät vammais- ja vammaryhmät sekä pitkäaikaissairaudet, apuvälineet ja niiden käyttö, avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella, työergonomia avustajatehtävissä, ammatillinen kasvaminen, avustamisen etiikka, tukiviittomien alkeet, ravitsemuksen ja ruoanlaiton perusteet, kuntoutumisen tukeminen. Koulutukseen kuuluu myös ensiapu- ( EA1) ja hygieniosaamiskoulutus.

Suuntana sosiaali- ja terveysala – koulutusosio
Tässä koulutusosiossa keskitytään omien valmiuksien parantamiseen hakiessa sosiaali- ja terveysalalle. Ohjelmassa on mm. lääkelaskentaa, ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja sekä liikuntaa oman jaksamisen ja toimintakyvyn tukemiseksi.

Kielitaito- ja terveystilavaatimukset
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen peruskoulun oppimäärä ( B 1.2) tai vastaava muulla tavoin hankittu suomen kielen taito. Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävää terveydentilaa ja toimintakykyä.

Koulutuksen hinta
Koulutus on maksuton opintoseteliopiskelijoille. Lisätietoa opistolta.

Koulutus alkaa Kainuun Opistolla, Paltamon Mielahdessa. Kysy opiskelupaikkaa kurssisihteeriltä p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi.

Koulutukseen osallistuneet ovat saaneet jatko-opiskelupaikan sosiaali- ja terveysalalla tai työllistyneet henkilökohtaisen avustajan tai sosiaali- ja tereysalan avustaviin tehtäviin erittäin tehokkaasti!

Hae opiskelijaksi Kainuun Opistoon

Haen opiskelemaan

Sukupuoli

Asuminen

Asuminen

6 + 11 =